8.

Transformació del sistema sanitari i social

Les transformacions s’han de fer en un marc sistèmic i, en aquest sentit, volem seguir contribuint en la transformació del model sanitari i social, per donar una resposta adequada a les necessitats de les persones amb els recursos disponibles.

Un model orientat a resultats, que respecti l’autonomia de gestió de les entitats sanitàries i socials perquè donin el màxim de si, de la forma més eficient, seguint les directrius de les  polítiques socials i sanitàries, col·laborant per maximitzar el valor públic dels serveis que els nostres ciutadans financen amb els seus impostos.