Sessió organitzada per La Unió a les Jornades AES

07/07/2023
La Unió ha participat activament a la XLII edició de les Jornades de l'Associació d'Economia de la Salut (AES), celebrades del 5 al 7 de juliol a Girona, amb una sessió organitzada sobre la Integració assistencial.

7 de juliol de 2023

La Unió ha participat activament a la XLII edició de les Jornades de l’Associació d’Economia de la Salut (AES), celebrades del 5 al 7 de juliol a Girona, amb una sessió organitzada sobre la Integració assistencial. 

El propòsit central del congrés ha estat precisament la integració assistencial, on les organitzacions s’organitzen al voltant del pacient i no a l’inrevés, i, des de La Unió, Roser Fernández, directora general, ha remarcat que compartim aquest propòsit i volem passar del relat a l’acció acompanyant a les entitats sanitàries i socials i als territoris. Carles Oliete, director tècnic del projecte +Futur, ha expressat el compromís de La Unió en aquest sentit, i ha presentat el Prototip +FUTUR una eina per accelerar la integració assistencial entre organitzacions i fer efectives les polítiques sanitàries, a partir de de construir una visió de futur i unes pautes per aconseguir que diferents serveis, àmbits assistencials i professionals treballin col·laborativament per oferir continuïtat assistencial.

La sessió moderada per Josep Fusté, també ha comptat amb la participació de Rafael Bengoa, d’Si-Health, que ha posat de manifest que els sistemes sanitaris estan massa focalitzats en els serveis aguts i la transformació del sistema ha de prioritzar serveis preaguts (atenció domiciliaria, salut digital, control de crònics) i postaguts (coordinació entre serveis socials i salut, hospitalització a domicili), donant eines i llicència per innovar en equips col·laboratius. Per la seva banda, Aina Plaza, directora general de Planificació i Recerca en Salut, ha presentat l’evolució dels instruments de planificació i ha destacat la importància de posar en marxa uns projectes demostratius d’integració que serveixin de pilotatge per després escalar a la resta del sistema. 

També s’han presentat projectes demostratius que s’estan posant en marxa a Catalunya i al País Valencià, i que serveixen d’inspiració per a la resta del sistema. En concret, Rosa Morral, directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, ha presentat una nova eina pionera d’assignació de recursos entre àmbits assistencials que s’està desenvolupant al territori de Vic, que compta amb l’acompanyament de La Unió.

Et pot interessar…