29 d’abril 2021

III Jornada +futur

Ens movem x les persones

Descobreix les activitats que farem abans de la III Jornada

Mostra d’experiències

Respostes organitzatives davant la COVID-19

Comitè d’impuls del projecte +futur

 

Mirant el futur amb una mirada oberta al món

 

Cuidar i atendre millor les persones és l’objectiu del Projecte +Futur impulsat per La Unió. El Portal +FUTUR és una plataforma oberta, col·laborativa i plural que convida a participar les entitats associades, organitzacions, professionals, experts i pacients i famílies del sector sanitari i social per avançar-nos junts a les transformacions necessàries davant l’escenari de futur de la provisió i organització dels serveis sanitaris i socials.

El Portal +FUTUR està organitzat per àrees temàtiques –les 8 Àrees d’Acció Prioritàries del Projecte +FUTUR- en les quals podràs consultar elements de coneixement, experiències i recomanacions. Si ho prefereixes, també pots consultar aquests recursos directament sense necessitat de selecció d’una àrea temàtica. Pots veure futures activitats i pots participar per compartir idees, experiències i recomanacions per a l’acció.

8 àrees d’acció prioritàries

1.

Transformació
digital

2.

Humanització
de l’atenció

3.

Transformació del
model assistencial

4.

Avenços en el coneixement i avaluació dels resultats

5.

Canvis de rols professionals i multiprofessionalitat

6.

Flexibilització i integració de serveis en models en xarxa

7.

Responsabilitat social i bon govern de les organitzacions

8.

Transformació del sistema sanitari i social

Amb la col·laboració de:
Espai disponible per a patrocinadors

El Projecte +Futur, reconegut amb els premis Mejores Ideas

El Projecte +Futur ha estat guardonat amb un dels premis Las mejores ideas 2018, que otorga anualment Diario Médico. Aquest treball ha estat reconegut dins la categoria ‘Salut i Tecnologia’ i s’ha valorat la capacitat mostrada per d’avançar-se a les necessitats del futur del sector sanitari, que tenen com a eixos clau a transformació digital, la humanització i el canvi del model d’atenció.