Mostra d’experiències

Respostes organitzatives davant la COVID-19

Relectura de reptes +Futur

REFERENT

Model d’atenció a les persones: Un futur en transformació accelerat per la COVID-19

Monogràfic del cicle de fòrums +Futur

8 àrees d’acció prioritàries

1.

Transformació
digital

2.

Humanització
de l’atenció

3.

Transformació del
model assistencial

4.

Avenços en el coneixement i avaluació dels resultats

5.

Canvis de rols professionals i multiprofessionalitat

6.

Flexibilització i integració de serveis en models en xarxa

7.

Responsabilitat social i bon govern de les organitzacions

8.

Transformació del sistema sanitari i social

Amb la col·laboració de:
Espai disponible per a patrocinadors

El Projecte +Futur, reconegut amb els premis Mejores Ideas

El Projecte +Futur ha estat guardonat amb un dels premis Las mejores ideas 2018, que otorga anualment Diario Médico. Aquest treball ha estat reconegut dins la categoria ‘Salut i Tecnologia’ i s’ha valorat la capacitat mostrada per d’avançar-se a les necessitats del futur del sector sanitari, que tenen com a eixos clau a transformació digital, la humanització i el canvi del model d’atenció.

Action Plan +FUTURE. Executive sumary in english

We drive the transformation of health care and social organizations to anticipate the future challenges of caring for people. Download