Prototip +FUTUR per implementar la integració assistencial

 

L’objectiu és garantir la continuïtat d’atenció a la persona des de la coordinació dels recursos i el compromís professional per tal de millorar la resolució dels problemes salut i la satisfacció de les persones.

Evolució del Projecte +FUTUR

 

Fem un rendiment de comptes del projecte +FUTUR que va néixer el 2017 des del compromís de tots els que formem part de La Unió en comprendre els nous paradigmes que vèiem a venir i avançar-nos als reptes i canvis de futur.

L’aproximació a la realitat de les persones i la integració assistencial marquen la jornada anual del projecte +FUTUR.

Amb més de 250 professionals del sector salut i social, es consolida com una trobada de referència pel sector.

8 àrees d’acció prioritàries

1.

Transformació
digital

2.

Humanització
de l’atenció

3.

Transformació del
model assistencial

4.

Avenços en el coneixement i avaluació dels resultats

5.

Canvis de rols professionals i multiprofessionalitat

6.

Flexibilització i integració de serveis en models en xarxa

7.

Responsabilitat social i bon govern de les organitzacions

8.

Transformació del sistema sanitari i social

Amb la col·laboració de:
Espai disponible per a patrocinadors

REFERENT

Model d’atenció a les persones: Un futur en transformació accelerat per la COVID-19

Monogràfic del cicle de fòrums +Futur