La col·laboració, clau d’èxit per sistemes de salut centrats en la persona i les comunitats

La Unió i els seus associats intercanvien aprenentatges i coneixements en el 46è World Hospital Congress a Lisboa

La participació de les persones i el treball interdisciplinari marquen la V Jornada +FUTUR

Amb més de 200 professionals del sector salut i social, ha estat una cita inspiradora per anticipar-nos els canvis transformacionals de les organitzacions

Impulsant l’experiència de la persona i la família

Cicle “Mirem el futur amb una mirada oberta al món”

8 àrees d’acció prioritàries

1.

Transformació
digital

2.

Humanització
de l’atenció

3.

Transformació del
model assistencial

4.

Avenços en el coneixement i avaluació dels resultats

5.

Canvis de rols professionals i multiprofessionalitat

6.

Flexibilització i integració de serveis en models en xarxa

7.

Responsabilitat social i bon govern de les organitzacions

8.

Transformació del sistema sanitari i social

Amb la col·laboració de: