Document de consens per a la millora de l’abordatge de la Inflamació de Tipus 2 a Catalunya

21/11/2023
La iT2 és una resposta hiperactiva crònica del sistema immunitari de tipus 2, originada per factors ambientals i genètics que causen disfunció de la barrera epitelial i inflamació crònica.

La iT2 és una resposta hiperactiva crònica del sistema immunitari de tipus 2, originada per factors ambientals i genètics que causen disfunció de la barrera epitelial i inflamació crònica. Aquesta resposta és la base de diverses patologies inflamatòries cròniques, com ara l’asma, dermatitis atòpica, rinosinusitis crònica amb poliposi nasal i esofagitis eosinofílica. El maneig adequat de la iT2 requereix una transició del concepte clínic al concepte d’atenció assistencial, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida, reduir temps i proves diagnòstiques, i optimitzar el tractament.

L’enfocament multidisciplinari és essencial per abordar la complexitat d’aquests casos, amb la finalitat de simplificar processos, reduir proves innecessàries i millorar la gestió global.

Per aquest motiu, les societats científiques relacionades amb la iT2 busquen millorar l’abordatge d’aquesta inflamació a Catalunya mitjançant una iniciativa estructurada en dues fases, amb la participació de diversos experts multidisciplinaris. Les recomanacions resultants es detallen en l’informe actual.

Es presenten 10 reptes per millorar l’abordatge de la iT2 i les patologies associades, abordant aspectes com la prevenció, detecció, diagnòstic, tractament, seguiment, avaluació periòdica, atenció a complicacions/descompensacions, així com la integració de l’avaluació de l’impacte de la iT2 al sistema sanitari i l’atenció al benestar emocional dels afectats.

Per abordar aquests reptes, s’han formulat 10 recomanacions i 21 actuacions, que han sorgit de l’anàlisi de situació realitzada pel grup de treball. Aquestes recomanacions estan acompanyades d’una justificació per millorar la comprensió.

El projecte involucra 9 participants, amb 7 representants de les principals societats científiques vinculades a la inflamació tipus 2 (iT2) i 1 representant de persones amb diagnòstic d’iT2. Sebastià Santaeugènia, exdirector del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut, ha coordinat els treballs. Aquest document compta amb el recolzament de Sanofi, que no ha tingut implicació en el disseny, anàlisi, interpretació de dades ni escriptura del document. Crowe ha prestat suport tècnic en el desenvolupament de la iniciativa.

Et pot interessar…

Memòria activitat +FUTUR i nova etapa

Memòria activitat +FUTUR i nova etapa

Un any marcat per l’elaboració de les pautes de progrés per a la integració assistencial, la mirada internacional i el desplegament de les àrees d’acció prioritàries gràcies a la col·laboració d’entitats i partners de coneixement.

La Unió a Tallinn Charter

La Unió a Tallinn Charter

La Unió celebra el Dia Mundial de la Cobertura Sanitària Universal des de Tallinn Charter 2023 com a membre convidat a la conferència per la International Hospital Federation.