La Unió impulsa la innovació organitzativa en el procés assistencial de les teràpies avançades

01/06/2023
10 centres i 25 referents han participat al II Taller +FUTUR
  • La Unió promou la innovació col·laborativa entre centres i la connexió entre hospitals per millorar l’aplicació de teràpies avançades a Catalunya compartint protocols, experiències i analitzant l’impacte i els resultats.

  • 10 centres i 25 referents han participat al II Taller +FUTUR on s’han definit accions organitzatives i sistèmiques amb l’objectiu de concretar accions de millora en les models organitzatius i la gestió assistencial durant les diferents fases del tractament.

3 de maig de 2023

La utilització de teràpies avançades (TA) és un procés assistencial complex, ja que involucra teràpies innovadores d’alt impacte econòmic i sanitari. Aquestes teràpies requereixen una organització diferent del procés assistencial i de relació entre centres i professionals.

En aquest context, el 3 de maig de 2023, s’ha realitzat el segon taller de La Unió per conèixer l’estat de situació de la iniciativa de creació del Centre de Teràpies Avançades de Catalunya, actualitzar l’evolució de l’aplicació de les TA en els hospitals de la xarxa de La Unió, avançar en la concreció de propostes d’actuació i compartir bones pràctiques.

Els resultats d’aquest taller han posat de manifest l’alt nivell científic de Catalunya en teràpies avançades, amb un teixit assistencial de primer nivell i un gran potencial investigador. No obstant això, s’han identificat àrees que requereixen més atenció i millores en recursos, sistemes d’informació, , simplificació administrativa i comunicació entre unitats.

Per abordar aquestes àrees de millora, La Unió proposa accions que facilitin la difusió de coneixement, el treball en xarxa i l’acollida de nous professionals. És crucial establir protocols comuns, compartir informació rellevant i facilitar l’accés als recursos necessaris per millorar l’atenció mèdica. Això promourà una atenció més coordinada i proporcionarà als professionals eines pel tractament i coneixements actualitzats.

La Unió juga un paper fonamental en facilitar la innovació col·laborativa entre centres i la connexió entre hospitals per millorar la gestió de les teràpies avançades. Hi ha un compromís compartit per implementar mesures organitzatives i sistèmiques, i La Unió farà un seguiment de les accions identificades en el grup de treball per garantir el seu desenvolupament efectiu.

La valoració global d’aquest grup de treball és molt satisfactòria i, en el marc del projecte +FUTUR de La Unió, es donarà continuïtat amb accions concretes i trobades periòdiques. Això demostra l’interès i la dedicació de La Unió per millorar l’atenció sanitària i promoure la innovació en teràpies avançades a Catalunya.

Et pot interessar…