Mostra d’experiències

Respostes organitzatives davant la COVID19

17 experiències d’innovació en béns i serveis i processos vinculades a la gestió de la COVID-19 amb capacitat de canvi transformacional.

III Jornada +FUTUR. Ens movem X les Persones

29 d’abril de 2021

La seguretat del pacient i dels professionals en el context de la COVID19

24 de febrer de 2021

Sessió de tancament del Cicle de Fòrums +Futur

17 de desembre de 2020