2.

Humanització de l’atenció

En els serveis d’atenció a les persones els aspectes relacionals i de presa de decisions són un component essencial. Fem una mirada a les actuacions que els centres i els equips assistencials han de posar en marxa per afavorir la humanització de l’atenció i la incorporació de l’experiència de les persones ateses en les dinàmiques de millora dels processos assistencials i l’adaptació dels serveis a les necessitats i preferències de les persones.

Models de relació més participatius, incorporant la veu de les persones ateses, i promoció de les decisions compartides.