Gestió de persones
Millora d’eficiència en l’assignació de recursos assistencials

Creació d’una eina de gestió que permet transformar previsions incertes de necessitats a recursos humans i materials necessaris. D’aplicació a consultes (volum de visites), intervencions (nº de quiròfans), urgències (dotació assistencial), planta (nº de llits).

Explica l’experiència

Alex Farré Capdevila, CEO

Persona de contacte

Alex Farré Capdevila

CEO

alex.farre@pdcaoperations.com
PDCA Operations S.L.

Consultoria Operations Healthcare