La Unió a Tallinn Charter

18/12/2023
La Unió celebra el Dia Mundial de la Cobertura Sanitària Universal des de Tallinn Charter 2023 com a membre convidat a la conferència per la International Hospital Federation.
Rosa Vidal, directora de l’Àrea d’Anàlisi Econòmica i de Sistemes de Pagament de La Unió, Ronald Lavater, IHF CEO.

El 12 i 13 de desembre de 2023, l’OMS/Europa i el Ministeri d’Afers Socials d’Estònia i l’Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de Salut han organitzat conjuntament una conferència sobre sistemes de salut d’alt nivell titulada “Confiança i transformació: sistemes de salut resilients i sostenibles per a la salut del futur” per commemorar els 15 anys Tallinn Charter: Sistemes de salut per a la salut i la riquesa.

Aprovat l’any 2008 per tots els estats membres de la regió europea de l’OMS, el Tallinn Charter va reconèixer que la salut, els sistemes sanitaris i el desenvolupament econòmic estan estretament lligats i que la despesa en salut era una inversió més que un cost. El charter va reafirmar el suport dels països a la cobertura sanitària universal (CSU) i va reforçar la solidaritat, l’equitat i la participació com a valors compartits que sustenten els sistemes sanitaris europeus. Adoptada en un entorn social i econòmic molt diferent de l’actual, el charter responia a les necessitats de l’època.

Ara, l’any 2023, la Conferència del 15è Aniversari es situa amb el teló de fons del llegat i les lliçons apreses de la pandèmia de la COVID-19 i té lloc en un panorama geopolític, social i econòmic molt canviat.

Els sistemes de salut de tota la Regió estan lluitant per respondre als nous reptes i crisis. Entre ells hi ha l’envelliment de la població i l’augment de les comorbiditats, l’adopció d’eines digitals en el sector de la salut, l’aparició de nous medicaments i tecnologies més costosos, l’impacte del canvi climàtic i la creixent insatisfacció dels pacients, tot això sembla estar allunyant els països de la cobertura sanitària universal.

Els principis acordats durant les anteriors conferències sobre sistemes de salut de Tallinn (2008, 2013 i 2018) són perdurables, i l’esdeveniment d’enguany ofereix una oportunitat per reflexionar sobre els reptes als quals s’enfronten els països, alhora que s’estudia com poden desenvolupar sistemes de salut resilients, sensibles i sostenibles necessaris al segle XXI.

Amb la conferència d’enguany, l’OMS/Europa i l’Observatori han treballat per garantir una base d’evidència actualitzada, i demanar un canvi en la manera com s’aborden els reptes dels sistemes de salut mitjançant centrant-se en les persones. Les persones (pacients, treballadors sanitaris i les seves interaccions) han estat el centre de l’edició de 2023.

A continuació podeu consultar els 5 resums elaborats per l’Observatori Europeu i l’OMS/Europa per a la conferència 2023: 

📘Confiança: la base dels sistemes de salut

📗Avaluació del rendiment del sistema de salut: un marc global renovat per a l’elaboració de polítiques

📗Avaluació del rendiment del sistema sanitari: prova de concepte per a un tauler d’indicadors clau de l’HSPA

📙Finançament per a la transformació del sistema sanitari: gastar més o gastar millor (o tots dos)?

📕Transformar la prestació de serveis de salut: què poden fer els responsables polítics per impulsar el canvi?

Et pot interessar…