Gestió de persones
Solucions per la seguretat dels espais físics

Mesures de protecció i prevenció en els centres de salut derivades de COVID-19. Per exemple: MRT (Mesura Remota de Temperatura) o Fitxatge biomètric a partir del rostre de la persona (fins i tot amb mascareta) i sense necessitat de contacte amb el dispositiu, etc.

Explica l’experiència

Marta Garcia, Directora de comptes Salut

Persona de contacte

Marta Garcia

Directora de comptes Salut

marta.garciagilabert@inetum.world
INETUM

Tecnologies de la Informació i Comunicació