GSK i La Unió promocionen la difusió de coneixement i bones pràctiques en aquest àmbit a través del projecte +FUTUR

13/06/2024
Les entitats sanitàries i socials associades a La Unió, compromeses en la reducció de la petjada ecològica disposen d’un espai amb bones pràctiques solvents i avalades en àmbits com ara la promoció d'energies renovables i la minimització de residus.

Des del projecte +FUTUR, s’ofereixen eines a les entitats sanitàries i socials per incorporar el coneixement i les bones pràctiques de sostenibilitat i medi ambient i ajudar a avançar en la transició ecològica, amb la qual les entitats associades hi estan compromeses.

Publicacions i articles de referència

Les publicacions més destacades a nivel interancional i nacionals són una mostra de l’esforç per fer que el sector de la salut i social sigui un defensor de la salut i la protecció del medi ambient.

Algunes de les publicacions més destacades en aquest àmbit inclouen:

1. Health Care Climate Action Fulla de ruta global per a la descarbonització del sector salut. L’objectiu d’aquest document és identificar un conjunt d’accions que el sector salut pot adoptar per alinear la seva tasca amb l’ambició de l’Acord de París i, al mateix temps, assolir objectius globals en matèria de salut; es fa menció a l’ús d’inhaladors amb baixa petjada de carboni com a mesura per reduir la petjada de carboni del sector salut (sense entrar en producte). Disponible a:  Hoja de ruta I Acción climática en salud | Health Care Climate Action (accionclimaticaensalud.org)

2. L’Aliança Mèdica contra el Canvi Climàtic (AMCC), que aglutina el conjunt dels Col·legis Oficials de Metges d’Espanya representats pel seu Consell General (CGCOM) i un ampli grup de societats científiques mèdiques, té la intenció d’afrontar la crisi climàtica i la sostenibilitat del planeta des d’una posició comuna. El document recull els diferents abastos de la petjada de carboni del sector salut i què inclou cadascun d’ells; a més, es recull un apartat específic per parlar de la problemàtica dels inhaladors presuritzats i quin és el seu potencial impacte mediambiental. Disponible: Salud y Cambio Climático | CGCOM

3. Consell de Col·legis de Metges Catalans. Document que manifesta el compromís de la professió per fer front a l’emergència sanitària i el seu impacte en la salut. A través de 10 compromisos, el CCMC destaca els principals eixos d’acció en els quals els professionals poden assumir un rol de referència a l’hora de posar en marxa estratègies de prevenció o de resposta davant noves amenaces i necessitats de salut. Disponible: Compromís de la professió per fer front a l’emergència climàtica (comb.cat)

4. British Medical Association (BMA), recull la petjada de carboni de l’àmbit de Medicina General i diferents propostes per reduir-la. Han contemplat un apartat sobre la prescripció, en què també es fa incidència sobre la problemàtica dels inhaladors presuritzats. Disponible a: Sustainable and environmentally friendly general practice report (bma.org.uk)

5. AAPS PharmSciTech. La problemàtica dels propulsors inclosos en els inhaladors pressuritzats, es recull en aquest article i el seu potencial escalfament d’aquests gasos. Disponible. – Advances in metered dose inhaler technology: formulation development – PubMed (nih.gov)

6. Grup de Treball d’Inhaladors del NHS, Asthma UK i British Lung Foundation del NHS.  Guia que han elaborat al Regne Unit sobre com reduir la petjada de carboni de la prescripció d’inhaladors. Inclou els principis sobre com abordar aquesta tasca, una secció de preguntes freqüents i una taula molt pràctica sobre els dispositius inhaladors i la seva categoria de petjada de carboni. Disponible a: Guide to reducing the carbon footprint of inhaler prescribing – Greener Practice

7. British Columbia Medical Journal. Article que recull una anàlisi longitudinal de la prescripció d’inhaladors entre 2016 i 2021. Amb això, es van plantejar 3 escenaris per veure com seria canviar certs inhaladors a alternatives amb menys emissions de carboni. Disponible a: Climate impact of inhaler therapy in the Fraser Health region, 2016–2021 | British Columbia Medical Journal (bcmj.org))

GSK col·laborador del projecte +FUTUR

En el marc del projecte +FUTUR de La Unió, la companyia biofarmacèutica internacional GlaxoSmithKline (GSK) col·labora en l’Àrea d’Acció Prioritària de Responsabilitat Social i Bon Govern de les Organitzacions, especialment en l’àmbit de la sostenibilitat com a prioritat global per afrontar els reptes ambientals i socials.

GSK, amb objectius d’Impacte net zero en el clima i impacte net positiu en la natura per al 2030, s’ha compromès a reduir el seu impacte ambiental i invertir en programes respectuosos amb el medi ambient.

Et pot interessar…

Memòria activitat +FUTUR i nova etapa

Memòria activitat +FUTUR i nova etapa

Un any marcat per l’elaboració de les pautes de progrés per a la integració assistencial, la mirada internacional i el desplegament de les àrees d’acció prioritàries gràcies a la col·laboració d’entitats i partners de coneixement.