Roche Farma i La Unió signen un acord de col·laboració per impulsar la innovació en el model d’atenció a les persones a Catalunya

22/05/2024
Sota el títol Impacte de la introducció a la innovació digital en el model d'atenció sanitària, aquest projecte busca explorar i promoure els beneficis de la innovació digital en l'àmbit de la salut, sobre la base que la innovació és clau en els serveis d'atenció a les persones.

La Fundació de La Unió, entitat que integra més de cent entitats sanitàries, socials i d’atenció a la dependència que agrupen més de 115 entitats, 750 dispositius i més del 70.000 professionals del sector a Catalunya, i Roche Farma Espanya han arribat a un acord per impulsar un projecte que agilitzi el desenvolupament i l’adopció d’innovacions que milloren la salut i el benestar de la població. Sota el títol Impacte de la introducció a la innovació digital en el model d’atenció sanitària, aquest projecte busca explorar i promoure els beneficis de la innovació digital en l’àmbit de la salut, sobre la base que la innovació és clau en els serveis d’atenció a les persones.

Sota aquesta iniciativa, i dins de l’àmbit de la salut i l’atenció social, la innovació es pot definir com la introducció i implementació d’idees, mètodes, productes o serveis nous o millorats que busquen millorar la prevenció, diagnòstic, tractament o gestió de la salut, així com la millora de la qualitat de vida de les persones. Aquesta innovació pot manifestar-se en diversos àmbits, com ara tecnologies, processos assistencials, sistemes d’informació, models de gestió i autocura, entre d’altres. Totes dues entitats assenyalen que comprendre com els models organitzatius influeixen en aquest procés és vital per proporcionar solucions noves i efectives per abordar els reptes i les necessitats de salut i benestar de les persones, millorant els resultats clínics, la satisfacció de les persones i la sostenibilitat del sistema.

La iniciativa, que s’emmarca en el projecte +Futur de La Unió, sorgeix com a resposta als reptes que enfronten les organitzacions en un món cada vegada més digitalitzat. Amb un enfocament centrat en la implementació pràctica de solucions innovadores, +Futur té com a objectiu principal identificar i promoure els canvis necessaris per integrar la innovació digital en el model d’atenció sanitària.

Un projecte orientat a resultats

Un dels aspectes més destacats d’aquest projecte és el seu enfocament pràctic i orientat a resultats. No es tracta únicament de teoritzar sobre l’impacte de la tecnologia en la salut, sinó de convertir aquestes idees en accions tangibles que milloren la qualitat de vida de les persones. Per a això, s’han establert una sèrie d’objectius, que van des de la identificació dels canvis organitzatius necessaris fins a l’avaluació de l’impacte real de la innovació digital en l’atenció al pacient aprofitant el teixit associatiu de La Unió amb 115 entitats sanitàries i socials.

La metodologia proposada per aconseguir aquests objectius inclou la formació d’un grup impulsor, la recopilació de dades i l’anàlisi de necessitats, i un procés participatiu per al desenvolupament de solucions i estratègies. A més, es preveu una àmplia comunicació i difusió dels resultats obtinguts, així com la implementació i avaluació de les recomanacions en entitats seleccionades.

Roser Fernández, directora general de la Fundació, destaca que “aquest acord representa un pas important cap a la transformació del sistema” i considera que la col·laboració amb Roche Farma és una oportunitat per “liderar el camí cap a una atenció més eficient i centrada en el pacient”.

Per la seva banda, Rita Casas, directora regional de Roche Farma a Catalunya, va agrair a La Unió aquesta oportunitat per avançar junts en el desenvolupament de projectes innovadors, un àmbit en el qual només es poden aconseguir resultats a través de la col·laboració. “Roche està fermament compromesa amb la innovació des dels seus orígens, i és per això que estem molt contents de poder treballar juntament amb la Fundació La Unió en el desenvolupament d’aquest projecte, amb el qual esperem millorar la vida de les persones que necessiten atenció, i especialment dels pacients”, va afegir.

Descarrega’t la nota de premsa.

Et pot interessar…

Memòria activitat +FUTUR i nova etapa

Memòria activitat +FUTUR i nova etapa

Un any marcat per l’elaboració de les pautes de progrés per a la integració assistencial, la mirada internacional i el desplegament de les àrees d’acció prioritàries gràcies a la col·laboració d’entitats i partners de coneixement.