3.

Transformació del model assistencial

 

Noves i variades modalitats assistencials. Una transformació contínua del model assistencial, on es perfila una atenció primària i comunitària més potent i articuladora, una atenció intermèdia en substitució de l’hospitalització convencional, una atenció hospitalària de més alta intensitat i una atenció a la dependència amb serveis més personalitzats. Tot això, amb un ús intensiu de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquest panorama implicarà canvis importants, a vegades substancials, en els serveis que donem avui i és clau que ens avancem entre tots amb una mirada oberta a experiències d’altres països