4.

Incorporació d’avenços en el 
coneixement i avaluació de resultats

Un dels reptes de les organitzacions és com s’incorporen permanentment els avenços en el coneixement – la genòmica, la medicina predictiva i personalitzada, les noves tecnologies, els nous tractaments, la vida assistida en persones dependents… – i com es poden avaluar.

Els avenços en el coneixement i la recerca com a element indissociable de l’assistència són imparables però sí que està a les nostres mans racionalitzar-ne l’ús, prioritzar allò que és efectiu i deixar de fer allò que no aporta valor.