Les teves idees ens ajuden a actuar x avançar

Envia’ns propostes d’articles, experiències, publicacions, informes i tot allò que consideris que pot ajudar-nos a atendre millor les persones en relació a les 8 àrees d’acció prioritàries que estem treballant.

Fes-nos arribar un correu amb la informació i indica les teves dades de contacte, entitat, càrrec i telèfon. Un cop revisada t’informarem de la seva publicació.

1.

Transformació
digital

2.

Humanització
de l’atenció

3.

Transformació del
model assistencial

4.

Avenços en el coneixement i avaluació dels resultats

5.

Canvis de rols professionals i multiprofessionalitat

6.

Flexibilització i integració de serveis en models en xarxa

7.

Responsabilitat social i bon govern de les organitzacions

8.

Transformació del sistema sanitari i social