5.

Canvis de rols professionals i multiprofessionalitat

Les necessitats d’adaptació del model assistencial passen per canvis en els rols i l’aparició de nous perfils funcionals. Els equips estan canviant, amb cultures, valors, interessos i competències diferents que conviuen dins unes mateixes organitzacions. La necessitat d’abordatge integral de la persona requereix un enfocament multidisciplinar i interdisciplinar i amb equips amb components multiprofessionals.

Cal promoure un entorn facilitador a les organitzacions per als canvis en l’exercici professional, la configuració d’equips i la innovació en la gestió dels recursos humans.