6.

Flexibilització i integració de serveis i models en xarxa

La flexibilitat és una demanda dels usuaris i dels professionals, però no tenen perquè ser coincidents. Les estructures de les organitzacions s’hauran d’adaptar a aquestes preferències si volen donar un servei ben valorat per les persones ateses i atraure i retenir els professionals.

En paral·lel, la transformació del model assistencial comportarà una major necessitat d’integració i col·laboració entre centres, amb més requeriments de mobilitat dels professionals combinada amb una menor dependència d’estructures físiques localitzades.

Els models de treball en xarxa, tot mantenint la vinculació a l’organització d’origen, pensem que és la solució òptima que encaixa amb el model sanitari i social català.