Recomanacions

  • Totes
  • Coneixement i avaluació dels resultats
  • Humanització de l'atenció
  • Multiprofessionalitat
  • Responsabilitat social i bon govern
  • Serveis en models en xarxa
  • Transformació del Model assistencial
  • Transformació del sistema sanitari i social
  • Transformació digital