La participació de les persones i el treball interdisciplinari marquen la V Jornada +FUTUR

Amb més de 200 professionals del sector salut i social, ha estat una cita inspiradora per anticipar-nos els canvis transformacionals de les organitzacions

El 10 d’octubre de 2023 hem celebrat a l’auditori del CaixaForum Barcelona, la V Jornada +FUTUR Ens movem X les PersonesEls professionals i les persones, palanques de canvi, on han assistit al voltant de 200 professionals. La Jornada organitzada per La Unió i els pels membres del Comitè d’Impuls +FUTUR, i conduïda pel periodista Eloi Vila, ha girant entorn l’orientació a l’acció, l’avaluació, l’intercanvi i l’aprenentatge de bones pràctiques del Projecte +FUTUR.

Roser Fernández, directora general de La Unió, ha donat la benvinguda a la trobada que aquest any s’ha centrat en posar en valor als professionals i a les persones com  a palanques de canvi de la transformació del model d’atenció. “És clau junts generar sentiment de pertinença a una xarxa sanitària i social d’organitzacions i professionals que des del bon govern i la bona gestió volem impulsar les transformacions necessàries per contribuir a millorar la salut i el benestar de les persones.

Maria Pueyo, directora de l’Àrea Assistencial i de Participació de La Unió, ha remarcat la participació de les entitats associades per identificar els passos necessaris per implementar la integració assistencial a les organitzacions. Accions que assoleixen un consens estable i un treball d’innovació col·laborativa entre diferents entitats i l’Administració

Roser Fernández, directora general de La Unió

Maria Pueyo, directora de l’Àrea Assistencial i de Participació de La Unió

Evolució i futur del Projecte +FUTUR

Aquest any, el Projecte +FUTUR celebra set anys evolucionant. Sota el lema “COL·LABOREM, SUMEM, MILLOREM,” Carles Oliete, coordinador del Projecte +FUTUR ha destacat que aquesta iniciativa reafirma l’orientació del projecte a l’acció i a la col·laboració com a claus per a la transformació del sistema de salut i social.

Les sessions realitzades durant l’any i les col·laboracions amb Pfizer, Hartmann i Sanofi, i la recent incorporació al Projecte de GSK, permeten abordar qüestions emergents i treure’n recomanacions concretes.

Com a novetat, Mireia Sans, membre del Comitè d’Impuls +FUTUR, ha anunciat que després de 7 anys és el moment d’iniciar un nou exercici de prospectiva per identificar les tendències en els propers anys. Per això, s’inicia un procés participatiu que es prolongarà fins al 2024. Ja podeu fer les vostres aportacions al Portal +FUTUR per ser part activa d’aquesta transformació

Carles Oliete, coordinador del Projecte +FUTUR

Mireia Sans, membre del Comitè d’Impuls +FUTUR

Organitzacions i persones o persones i organitzacions, conferència de Mònica Terribas

Durant la jornada, la periodista Mònica Terribas ha compartit el seu testimoni vital parlant de confiança, empatia, comunicació i cooperació com a factors d’èxit en la interacció amb el sistema sanitari i social més enllà de la qualitat professional. De cara a avançar-nos al futur de l’atenció a les persones, ha incidit en què els principals reptes són la salut mental, la gent gran i el final de la vida.

Pautes de progrés per ajudar les organitzacions sanitàries i socials a avançar en el desplegament d’un model d’atenció centrat en les persones

Per ajudar les organitzacions a millorar la gestió i l’atenció a les persones, des del Projecte +FUTUR s’han impulsat les Pautes de Progrés en Integració Assistencial. Oriol Fuertes, membre del Comitè d’Impuls del Projecte +Futur, assenyala que “les pautes de progrés són una eina essencial per a les organitzacions que volen saber en quin punt es troben i les àrees d’acció necessàries per millorar.” La participació activa, un lideratge fort i el compromís de la direcció són claus per al seu èxit.

Les Pautes de Progrés operen amb 5 nivells i 10 graus de millora, oferint flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de cada organització. Rebeca Sànchez, membre del Comitè d’Impuls, ha presentat la Pauta 1 centrada en l’apoderament i la participació de les persones, ressaltant la importància de la presa de decisions compartides i la millora de l’experiència de les persones i famílies.

Anna Ribera, membre del Comitè d’Impuls, ha presentat la Pauta 2 sobre treball en equips interdisciplinaris, destacant la necessitat que els professionals de diferents disciplines treballin conjuntament per abordar les necessitats de salut i social de les persones de manera integral, incloent-hi factors socials i emocionals

Per avançar en el Prototip +FUTUR per implementar la integració assistencial, s’ha elaborat unes pautes de progrés per a integració assistencial.

Oriol Fuertes, membre del Comitè d’Impuls del Projecte +Futur

Rebeca Sànchez, membre del Comitè d’Impuls del Projecte +Futur

Anna Ribera, membre del Comitè d’Impuls del Projecte +Futur

Experiències inspiradores sobre cultura organitzativa i treball interdisciplinari per atendre les necessitats de les persones 

La incorporació de nous rols dins les organitzacions. Com aporten valor al conjunt de l’equip i a la persona. Ho ha explicat Lluís Gràcia, director de l’ABS Vallcarca – Sant Gervasi ha explicat com va ser la incorporació del RBEC (Referent de benestar emocional comunitari) a l’equip amb les seves dificultats i incerteses i com ha esdevingut una figura que aporta valor a les persones i a  la salut comunitària del territori. 

Millora de processos. Com ens reorganitzem per donar una atenció més accessible i sostenible. Montserrat Domènech, directora assistencial d’Althaia. Xarxa Universitària Assistencial de Manresa, ha explicat la coordinació de circuits amb ell nou Hospital de dia d’Oncologia que aplega tota l’atenció en una única cita i en un espai més adequat per als usuaris i les famílies.

Impacte del treball en equip interdisciplinar. Com enfoquem el pla d’atenció entorn la persona amb un enfocament biopsicosocial, i com es fa la gestió del canvi. Judith Martínez, psicòloga i coordinadora Àrea de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental i Drogodependència d’Osonament ha compartit l’experiència de l’entitat que integra serveis social i sanitaris per la recuperació de persones en un pla d’atenció individualitzat que combina els diferents programes socials, laborals i sanitaris disponibles.

Dia Mundial de la Salut Mental

La Jornada +FUTUR ha coincidit amb el Dia Mundial de la Salut Mental, enguany sota el lema ”La salut mental es un dret humà universal”. Entre d’altres, aquest dret inclou el protegir a les persones dels riscos per la salut mental, el dret a una atenció disponible, accessible, digna i de qualitat. Per aquest motiu, durant la V Jornada s’hi ha dedicat un espai i Meritxell Centeno, vocal president del consell d’atenció a la salut mental de La Unió, ha expressat que “la salut mental juga un paper estratègic dins el teixit associatiu, des de la diversitat que representa en el territori, i des de la pluralitat de les línies d’atenció especialitzada i comunitària”. El grup Kalidoscopi de la Fundació Joia, entitat vinculada a La Unió, ha fet una performance per sensibilitzar sobre la salut mental.

Meritxell Centeno, vocal president del consell d’atenció a la salut mental de La Unió.

El grup Kalidoscopi de la Fundació Joia, entitat vinculada a La Unió

Cloenda del conseller de Salut Manel Balcells

Durant la cloenda, el president de La Unió, Enric Mangas, ha destacat que “La Unió és FUTUR i Fer +FUTUR és fer Pla de Salut” i Manel Balcells, qui va fer la seva primera intervenció com a conseller de Salut en la IV Jornada +Futur ara fa un any ha destacat la complexitat de la gestió del postCOVID-19, l’aposta ferma per prioritzar la millora de les condicions laborals, i l’impuls dels projectes estratègics del Departament de Salut per transformar el sistema entorn xarxes territorials assistencials, planificades per part de l’Administració per garantir l’equitat d’accés a tot el territori, amb una resposta coordinada i resolutiva per part del conjunt del sistema superant la fragmentació entre línies assistencials, enfortint l’atenció primària i comunitària, i fent un impuls efectiu a la integració social i sanitària.  Com a palanques de canvi ha posat en valor el desplegament estratègic de les noves tecnologies, l’estratègia en recerca i innovació per accelerar-ne la seva incorporació a la pràctica clínica i, la necessitat de fer-ho plegats, comptant amb La Unió i el conjunt del seu teixit associatiu.

 Enric Mangas, president de La Unió.

Manel Balcells, conseller de Salut.

Galeria d’imatges de la Jornada